Thẩm định giá Bất động sản

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ ÐỊNH GIÁ BẤT ÐỘNG SẢN .:

I.   ÐỐI TƯỢNG:

 

      Bất động sản (BÐS) định giá ở địa bàn Tp HCM

      Có giấy tờ hợp lệ, hợp pháp.

      Người yêu cầu định giá phải là chủ sở hữu hợp pháp của BÐS.

 

II. THỦ TỤC

 

      Chủ sở hữu BÐS lập đăng ký (theo mẫu của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản ).

      Nộp kèm theo bản sao các giấy tờ liên quan sở hữu BÐS như giấy chứng nhận sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; bản vẽ hiện trạng, hoàn công; giấy phép xây dựng, tờ khai nộp lệ phí trước bạ...hợp lệ.

      Nộp tạm ứng phí dịch vụ.

 

 

III. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÐỊNH GIÁ. 

  

 

STT        TRỊ GIÁ BÐS                                           GIÁ DỊCH VỤ

              (lượng vàng SJC )      

 

                                                        

 

   01    Dưới 50 lượng (tối thiểu)                                   5.000.000 đồng  

   02    Từ 50 đến dưới 300 lượng                              12.000.000 đồng   

   03    Từ 300 đến dưới 500 lượng                            15.000.000 đồng 

   04    Từ 500 đến dưới 1000 lượng                          18.000.000 đồng   

   05    Từ 1000 đến dưới 1500 lượng                        20.000.000 đồng 

   06    Trên 1500 lượng                                             25.000.000 đổng        

 

IV. TẠM ỨNG PHÍ DỊCH VỤ

 

Chủ sở hữu BÐS ứng trước 250.000 đồng khi nộp phiếu yêu cầu dịch vụ . Ngoài ra nếu các BĐS nằm ngoài phạm vi Tp HCM Chủ sở hữu BÐS phải chịu tính phí di chuyển.

 Sau khi được SGD thông báo có kết quả, chủ BÐS sẽ thanh toán toàn bộ tiền phí phải nộp, sau khi đã trừ số tiền ứng trước.

     Trong vòng 30 ngày, sau khi SGD BĐS  thông báo có kết quả, mà chủ BÐS không đến thanh toán toàn bộ phí dịch vụ theo biểu phí để nhận giấy chứng nhận, thì số tiền ứng trước sẽ không được hoàn trả lại.

 

V. CẤP GIẤY CHỨNG THƯ ÐỊNH GIÁ

 

     Sau khi chủ BÐS nộp đủ phí dịch vụ, SGD BĐS sẽ giao chứng thư định giá cho chủ BÐS và dịch vụ hoàn tất, chấm dứt trách nhiệm của các bên.

 

 Tài liệu
 Quảng cáo